Geen producten (0)

Bio ethanol is een Biologisch product en wordt gemaakt van natuurproducten zoals riet- en bietsuiker, aardappelen, maïs, graan,... etc. Een ander woord voor zuivere Bio ethanol is gedenatureerde alcohol. De wetenschappelijk notering voor ethanol is C2H6O.

Het verschil tussen 96,6% en 100%

100% is als volgt samengesteld:

 • Wordt gemaakt uit Mais
 • Wateraandeel <1%
 • Alcohol deel 100%
 • Heeft blauw gele vlammen als resultaat
 • Gemiddelde brandduur van ruim 2 uur per liter
 • Nagenoeg reukloos
 • Geeft meer warmte af

96,6% is als volgt samengesteld:

 • Wordt gemaakt uit Suikerbieten
 • Wateraandeel 3,4%
 • Alcohol deel 96,6%
 • Heeft gele vlammen als resultaat
 • Gemiddelde brandduur van +/- 2 uur per liter

De verbranding van Bio ethanol is veilig. Dit in tegenstelling tot de vroeger zo populaire Gel haarden. Zoals af te leiden valt uit de chemische reactie bij de verbranding van Bio ethanol: C2H5OH+3O2 ®2CO2+3H2O, komt er enkel CO2 en waterdamp vrij. De damp die vrijkomt is een onschadelijke mengsel van waterdamp en CO2, dit is gelijk aan die van mens en dier bij het uit ademen. Het zuurstofverbruik gedurende de verbranding is te vergelijken met het branden van een aantal kaarsen. Om deze reden is enige vorm van ventilatie wenselijk, voor huizen gebouwd in de laatste 10 jaar is dit geregeld via de standaard aanwezige mechanische luchtcirculatiesysteem. Bij de wat oudere huizen, zonder luchtcirculatiesysteem dient men dit zelf te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door een raam op een kier te zetten etc. Bij verbranding van Bio ethanol van movingfire ontstaat een fraai vlammenspel, rustig en voorspelbaar, zonder rook, roet, vonkenregen en het hinderlijke as. Er is dus geen rookanaal nodig, dit kan worden gesloten. Belangrijk om te weten: tijdens het branden van de haard verdwijnt 2/3 van de warmte via het rookanaal. Als dit kanaal dus wordt afgesloten, wordt de verwarmingscapaciteit 3x groter.

WAARSCHUWING

Alleen zuivere biologische ethanol met een volledige verbranding garandeert de voordelen, wij adviseren u dan ook onze Bio ethanol te gebruiken. Onze Bio ethanol wordt aanbevolen voor alle types van sfeerhaarden waarbij het gebruik van Bio ethanol voorgeschreven wordt. Uit ervaring weten wij dat onze Bio ethanol in combinatie met onze haarden een optimale is. 

Onze Bio ethanol volgt de aanbevelingen van de Duitse TüV (gekeurd) en zijn gecertificeerd conform ISO 9001.

Gebruikersorganisaties wijzen (terecht) op de mogelijke nadelen van slechte bio haarden en wij delen de mening en kijken uit naar de dag waarop een normering wordt geïntroduceerd.

Meer informatie over Bio ethanol kunt u vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/